Cenzúrázva - folytatás

A választási Jurátusban mindenki bemutatkozhatott, de egy szöveget nem engedett közölni a HÖK elnöke, Földvári Krisztián. A szöveg az alábbi volt:
A HÖK gazdálkodása átláthatatlan. Titkolják, hogy mire költenek évente kb. 20 millió forintot. Pedig közfeladatot látnak el és így törvényi kötelességük a nyilvánosság: ajkhokfigyelo.blogspot.com.
Ez a bemutatkozó szövegem nem jelenhetett meg tehát, ahogyan erről a Cenzúrázva! című posztban beszámoltam.

Viszont írtam a HÖK Ellenőrző Bizottságának, hogy ez azért így mégsem járja, Földvári Krisztián nem cenzúrázhatja csak úgy a Jurátust, alább olvasható a beadvány, a döntés és a döntésre írt válaszom is (fellebbezésre nincs lehetőség).

Választás

Köszönöm mindenkinek, aki eljött és Marcira, vagy rám szavazott. Sajnos egyikünknek sem sikerült bejutnia.

A HÖK pénzek nyilvánosságával továbbra is foglalkozni fogok. Ez könnyebb lett volna belülről, de a közérdekű adatok nyilvánosságára alapozott igénnyel kívülről is ugyanúgy el lehet érni a jutalmak és fizetések név szerinti kiadatását. Ez a projekt él és folyik tovább. Az eredményekről ugyanitt fogok beszámolni.

Vélemények a nyilvánosságról: HÖK

„A közéleti ösztöndíj és a jutalomkeret a legneuralgikusabb pontot jelentik a transzparencia körében. Alapvető, hogy fel kell vállalnia a HÖK munkatársainak, hogy igenis pénzért dolgoznak mégpedig többen a minimálbér másfél-kétszeresének megfelelő, ráadásul adómentes összegért. Álságos érvelés annak bizonygatása, hogy ezeket nem kell közzétenni, mert akkor a hallgatók szétszednék az illető tisztségviselőt.”
[Részlet a HÖK Kommunikációs és marketing stratégiájából: 11. oldal alja és 12. oldal tetelje, pdf.]

Ezzel mi is egyetértünk, várjuk, hogy elmondják, mire költenek!

Vélemények a nyilvánosságról: a strasbourgi bíróság

„The Court has consistently recognised that the public has a right to receive information of general interest. Its case-law in this field has been developed in relation to press freedom which serves to impart information and ideas on such matters ... . In this connection, the most careful scrutiny on the part of the Court is called for when the measures taken by the national authority are capable of discouraging the participation of the press, one of society’s “watchdogs”, in the public debate on matters of legitimate public concern ... , even measures which merely make access to information more cumbersome."

Ebben az ügyben a Tasz egy alkotmánybírósági beadványt szeretett volna megismerni, amelyet egy Országgyűlési képviselő nyújtott be. A magyar bíróságok nem adták ki a kért dokumentumot, de a strasbourgi bíróság végül úgy döntött, hogy a beadvány közérdekűnek minősül, mivel egy közszereplő nyújtotta be közügyben (a Btk. egyes rendelkezéseivel kapcsolatban).

Vélemények a nyilvánosságról: Alkotmánybíróság

A közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos jog, mint a kommunikációs alapjogok egyik nevesített joga … a szabad véleménynyilvánításhoz való jog gyakorlásának egyik feltételeként és annak részeként kitüntetett alkotmányos védelemben részesül. ... A nyilvánosság próbája nélkül az állam polgáraitól „elidegenedett gépezetté”, működése kiszámíthatatlanná, előreláthatatlanná, kifejezetten veszélyessé válik, mert az állam működésének átláthatatlansága fokozott veszélyt jelent az alkotmányos szabadságjogokra.”
az információszabadságot korlátozó törvényeket is megszorítóan kell értelmezni” 

Cenzúrázva!

Vicces tény a mai napra: kicenzúráztak a Jurátusból.

Biztosan sokan láttátok, hogy a legújabb Jurátusban bemutatkozhattak a jelöltek. A G. Szabó Dániel név és a fényképem mellett viszont nem látható semmilyen szöveg. Nos, Földvári Krisztiánnak, a HÖK elnökének nem tetszett, amit írtam, ezért nem közölték.

Az alábbi szöveggel mutatkoztam volna be:
A HÖK gazdálkodása átláthatatlan. Titkolják, hogy mire költenek évente kb. 20 millió forintot. Pedig közfeladatot látnak el és így törvényi kötelességük a nyilvánosság: ajkhokfigyelo.blogspot.com.
A Jurátus főszerkesztője írta meg emailban, hogy a HÖK elnök utasítására nem közli le a Jurátus ezt a bemutatkozót, mert az abban írtak valótlanok. Pedig ez nem igaz. De ha mégis valótlan lenne, amit írtam, az akkor is egy vélemény: nem törölhetik csak azért, mert szerintük hamis.

HÖK Alapszabály 80. § (2) bekezdés szerint a HÖK elnöke csak törvényességi okokból utasíthatja a Jurátus főszerkesztőjét. Krisztián a kérdésem ellenére sem árulta el, hogy mi alapján töröltette a bemutatkozómat.

Tegyük tisztába a dolgokat. Október 9. 12:00, Agrár ea., VII. terem.

Vélemények a nyilvánosságról: az Alaptörvény

VI. cikk
(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.
 
39. cikk
(2) A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.
[Részletek Magyarország Alaptörvényéből.]

Vélemények a nyilvánosságról: az információszabadság törvény

„(1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
(2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.
[2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 26. §.]

Választás

Az idei HÖK választások az 5. vagy afölötti évfolyamon jövő kedden (okt. 9.) Agrárjog előadáson lesznek 12:00-kor a VII-es teremben.
Gyertek el és szavazzatok a HÖK gazdálkodásának nyilvánosságára.
Havi 771 782 forint nem mehet akárhova.

Mennyit költ a HÖK?

A HÖK gazdálkodása három pilléren nyugszik: a dologi költségvetésen, a közéleti kereten (ebből kapják fizetésüket a vezető HÖK-ösök), és a jutalomkereten (ez havonta 771 786 forint).

21 217 816 forint


A HÖK 2012-ben több, mint 21 millió forint felett rendelkezik:
Dologi költségvetés: 8 900 000 forint.
Közéleti keret: 4 600 000 forint.
Jutalomkeret: 7 717 816 forint.
Ez összesen: 21 217 816 forint. Egy évben. Havonta 2 121 781,6 (a HÖK évente csak 10 hónapot működik, a 10 tanítási hónapban.)