Vélemények a nyilvánosságról: az információszabadság törvény

„(1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
(2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.
[2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 26. §.]A HÖK mindig azzal utasította el a jutalomkeret és a többi pénz elköltésének részletes adatainak közreadását, hogy nem látnak el közfeladatot, és a fizetésük személyes adat. Pedig...

Pedig a HÖK-öt a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hozza létre a hallgatói érdekek képviseletére, demokratikusan választott testület, az Egyetem "mini parlamentje": van választás, vannak jelöltek, akik képviselőkké válhatnak. És erős jogaik vannak:
A HÖK-ösök benne ülnek az Egyetem legfontosabb szervében, a Szenátusban és itt szavazhatnak is, részt vesznek a gazdasági döntések meghozatalában a Gazdasági Tanácsban. A HKR egyes rendelkezéseivel kapcsolatban pedig egyetértési joga van. Ezekről legtöbbször nem hallunk, mert a háttérben zajlanak, de ezekkel a jogokkal a HÖK él.

Ezek erős jogok, és közfeladatot ellátóvá teszik a HÖK-öt.

Ahogyan Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke fogalmazott:
"A felsőoktatási törvény a hallgatói önkormányzat számára olyan feladatok elvégzését is előírja, amely az Infotv. alapján közfeladat, ezért az önkormányzat közfeladatot ellátó szervnek, tisztségviselői pedig közfeladatot ellátó személynek tekinthetők." (elérhető)
A fizetésük és a jutalmuk pedig nyilvánvalóan a közfeladat ellátásával összefüggő: azért kapják, mert HÖK-ösök.

Szóval, várjuk a nyilvános elszámolást. Kíváncsiak vagyunk, hogy kik részesülnek a havi 771 782 forint jutalomból.

Gyertek el szavazni október 9-én, jövő kedden 12:00-kor Agrár előadásra a VII. terembe és változtassunk ezen!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése